Giao dịch Cổ Phiếu Phái Sinh Tại XTB Với Phí 0 Đồng

 

Sau thời gian chờ đợi, XTB chính thức giới thiệu chương trình 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒑𝒉𝒊́ 𝒉𝒐𝒂 𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒐̂̉ 𝒑𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒑𝒉𝒂́𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝑴𝒚̃, 𝒄𝒉𝒂̂𝒖 𝑨̂𝒖 𝒗𝒂̀ 𝒒𝒖𝒚̃ 𝑬𝑻𝑭, nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư cổ phiếu quốc tế, đa dạng hóa danh mục đầu tư của các nhà đầu tư tại XTB Việt Nam. Giao dịch cổ phiếu phái sinh quốc tế tận dụng vị thế không chỉ khi giá tăng mà ngay cả giá giảm.

Giao dịch cổ phiếu phái sinh các công ty như Tesla, Amazon, Apple, Netflix không tốn phí commission tại XTB.

Các ưu điểm khi giao dịch Cổ Phiếu phái sinh tại XTB

* 𝘒𝘩ô𝘯𝘨 𝘮ấ𝘵 𝘱𝘩í 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘬𝘩𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘥ị𝘤𝘩
* 𝘏ơ𝘯 2000 𝘤ổ 𝘱𝘩𝘪ế𝘶 𝘱𝘩á𝘪 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘵ừ 𝘵𝘩ị 𝘵𝘳ườ𝘯𝘨 𝘔ỹ 𝘷à 𝘊𝘩â𝘶 Â𝘶
* 𝘔á𝘺 𝘲𝘶é𝘵 𝘤ổ 𝘱𝘩𝘪ế𝘶 – 𝘤ô𝘯𝘨 𝘤ụ 𝘱𝘩â𝘯 𝘵í𝘤𝘩 𝘥ễ 𝘴ử 𝘥ụ𝘯𝘨 𝘷à 𝘩ữ𝘶 í𝘤𝘩
* 𝘝ẫ𝘯 đượ𝘤 𝘯𝘩ậ𝘯 𝘤ổ 𝘵ứ𝘤 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘲𝘶𝘺 đị𝘯𝘩 𝘤ủ𝘢 𝘮ã 𝘤ổ 𝘱𝘩𝘪ế𝘶 đó
* 𝘕ạ𝘱 𝘷à 𝘳ú𝘵 𝘵𝘪ề𝘯 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩ó𝘯𝘨, 𝘢𝘯 𝘵𝘰à𝘯
* 𝘕𝘩â𝘯 𝘷𝘪ê𝘯 𝘩ỗ 𝘵𝘳ợ 𝘵𝘪ế𝘯𝘨 𝘝𝘪ệ𝘵 24/5
* 𝘕ề𝘯 𝘵ả𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘥ị𝘤𝘩 𝘹𝘚𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘳ự𝘤 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘷à đạ𝘵 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 𝘨𝘪ả𝘪 𝘵𝘩ưở𝘯𝘨

Được kiểm soát bởi các nhà quản lý lớn nhất thế giới như: FCA, KNF, CySEC và IFSC.

0% hoa hồng áp dụng cho cả sản phẩm ETF
ETF là một quỹ đầu tư được niêm yết có thể mua và bán trên thị trường chứng khoán, giống như cổ phiếu. Nhờ vào tính linh hoạt, cách hoạt động đơn giản và chi phí thấp, ETF là một cách dễ dàng để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.

Tại XTB, bạn có thể chọn trong số hơn 200 ETF phái sinh và máy quét ETF được tích hợp trong nền tảng của xStation sẽ giúp bạn tìm thấy quỹ phù hợp nhất với mình.

Mở tài khoản giao dịch phái sinh cổ phiếu Mỹ và Châu Âu ngay tại đây:

https://bit.ly/3DIfMGR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?