Đề xuất cho phép ngắt giao dịch chứng khoán nếu có biến động mạnh

Nội dung được Bộ Tài chính đề xuất trong dự thảo Nghị định thi hành Luật Chứng khoán cho phép Ủy ban Chứng khoán ngắt mạch giao dịch khi thị trường biến động quá mạnh.

Dự thảo đang được đưa ra lấy ý kiến. Tại dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất một loạt biện pháp mới nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, thị trường được xem là có nguy cơ, rủi ro hệ thống khi một tổ chức kinh doanh chứng khoán quy mô lớn hoặc một số tổ chức ngừng hoạt động, giải thể, phá sản; thị trường có biến động đáng kể về tổng giá trị vốn hóa, giá trị giao dịch/phiên, giá trị vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, giá trị cho vay giao dịch ký quỹ…

Ngoài ra, các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trên thị trường cũng được áp dụng khi có sự kiện ảnh hưởng tiêu cực đến việc vận hành ổn định, trật tự, thông suốt của thị trường chứng khoán hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân trên toàn thị trường.

Trong các trường hợp này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được phép thực hiện nhiều biện pháp điều tiết nhằm đảm bảo tính ổn định và toàn vẹn của thị trường.

Trong đó, cơ quan này có thể yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dịch đối với một hoặc một số chứng khoán niêm yết trên hệ thống.

Ngat giao dich thi truong chung khoan anh 1
Bộ Tài chính đề xuất cho phép ngắt mạch giao dịch thị trường chứng khoán nếu các chỉ số biến động quá mạnh. Ảnh: Việt Đức.

Thậm chí, có thể tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán cơ sở, chứng khoán phát sinh của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán cũng có thể thực hiện biện pháp tương tự với hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam…

Ngoài ra, cơ quan quản lý còn có thể yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán thay đổi giờ mở cửa giao dịch, thu hẹp biên độ dao động giá, ngắt mạch thị trường đối với các giao dịch khớp lệnh liên tục hoặc các biện pháp kỹ thuật khác.

Đi kèm đề xuất này, Bộ Tài chính cho biết trong trường hợp tạm ngừng hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch, trong vòng 24 giờ, Sở Giao dịch Chứng khoán phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trường hợp tạm ngừng, đình chỉ giao dịch đối với một hoặc một số chứng khoán niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán, Sở Giao dịch phải công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ từ khi áp dụng hoặc hủy bỏ áp dụng biện pháp xử lý nói trên.

Hiện tại, nhiều quốc gia cũng đang sử dụng hệ thống ngắt mạch giao dịch tự động khi thị trường chứng khoán giảm quá ngưỡng cho phép. Trong đó, Mỹ đặt mức ngắt giao dịch 15 phút khi các chỉ số giảm trên 7%.

Hàn Quốc áp dụng định mức ngắt giao dịch trong 20 phút khi chỉ số chính của thị trường này giảm hơn 20%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1
Bạn cần hỗ trợ?